24.5 C
China
星期四, 20 6 月, 2024
spot_img
HomeChinese Folk Art宋·范成大《冬舂米》~ Chinese Poetry with Pinyin + Chinese Folk Art

宋·范成大《冬舂米》~ Chinese Poetry with Pinyin + Chinese Folk Art

Listen to this article

腊中储蓄百事利,第一先舂年米计。

群呼步碓满门庭,连杵成腊雷动地。

筛匀箕健无粞糠,百斛只费三日忙。

齐头圆洁箭子长,隔篱辉日雪生光。

——宋·范成大《冬舂米》

冬舂米(宋)

là(xī) zhòng(zhōng) chǔ xù bǎi shì lì , dì yī xiān chōng nián mǐ jì 。

qún hū bù duì mǎn mén tíng , lián chǔ chéng là(xī) léi dòng de(dì) 。

shāi yún jijī jiàn mó(wú) xī kāng , bǎi hú zhǐ(zhī) fèi sān rì máng 。

qí tóu yuán jié jiàn zǐ(zì) cháng(zhǎng) , gé lí huī rì xuě shēng guāng 。

— — sòng · fàn chéng dà(dài) 《 dōng chōng mǐ 》

Rate this post
iStudy
iStudy
Create International Study Opportunities For All Youth

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Random University

Flag Counter

Recent Comments

Translate »