24.6 C
China
Thursday, March 30, 2023

钟欣潼 Gillian Chung – Photo Gallery Wallpaper

Post date:

Author:

Category:

Listen to this article

星座: 水瓶座
出生日期: 1981年01月21日
出生地: 中国香港
职业: 演员
更多外文名: Chung Ka Lai(本名) / Ar-Gill(昵称) / Gillian Chung Yun Tung
更多中文名: 钟欣桐 / 阿娇(花名) / 钟小娇(昵称) / 钟嘉励(本名) / 锺狄珊(原名)

Translate »