14.1 C
China
Tuesday, March 21, 2023

Article Tags

Du Fu (190)Li Bai (189)Li Shangyin (110)Su Shi (79)Bai Juyi (78)Wang Wei (60)Li Yu (46)Man and Nature (41)Nature Poems (39)Farewell Poems (39)Homeland Poems (39)Yu Xuanji (33)Xin Qiji (32)Historical Poems (30)Meng Haoran (29)Love Poems (27)Lu You (26)Xue Tao (24)Du Mu (21)Qin Guan (21)Huang Tingjian (20)Liu Yuxi (20)Frontier Poems (20)Personality and Character (20)Xu Can (20)Reflections and Recollections (19)Lu Xun (19)Bing Xin (19)Political and Satirical Poems (18)He Zhu (18)Lin Wei (16)Zhou Bangyan (15)Cao Xueqin (15)Shu Ting (15)Wang Anshi (14)He Shuangqing (14)Lin Huiyin (13)Zhu Shuzhen (12)Cao Zhi (11)Ouyang Xiu (11)Han Yu (11)Qian Qi (11)Cen Shen (11)Wei Yingwu (11)Liu Rushi (11)Wang Guowei (11)Tang Dynasty (11)Yuan Zhen (10)Wang Changling (10)Zhang Xian (10)Li He (10)Li Qi (10)Yan Jidao (10)Nalan Xingde (10)Yu Guangzhong (10)Dai Wangshu (10)Bei Dao (10)Gu Taiqing (10)Wen Tingyun (9)Wang Zhihuan (9)Gao Shi (9)Liu Yong (9)Liu Kezhuang (9)Liang Shiqiu (9)Wang Guozhen (9)Zhang Ji (8)Wu Wenying (8)Jiang Kui (8)Bao Zhao (8)Li Pai (8)Chen Zi’ang (7)Liu Zongyuan (7)Du Shenyan (7)Meng Jiao (7)Liu Chenweng (7)Zhang Yan (7)Li Qingzhao (7)Zhu Xi (7)Cheng Hao (7)Ai Qing (7)Wu Guanzhong (7)Feng Yen-ssu (7)Feng Zizhen (7)Han Fei Zi (7)Ching An (7)He Zhizhang (6)Liu Changqing (6)Yang Wanli (6)Zu Yong (6)Li Yi (6)Xu Hun (6)Yan Shu (6)Chen Liang (6)Zhao Gu (6)Yu Ji (6)Tang Yin (6)Yuan Mei (6)Xu Zhimo (6)Wen Yiduo (6)Cao Cao (6)Shen Yue (6)Ye Shengtao (6)Ji Xianlin (6)He Wei (6)Feng Zikai (6)Hai Zi (6)Tao Yuanming (6)Xue Angfu (6)Lin Yining (6)Sung Wan (6)Yang Wan-li (6)Su Shih (6)Chinese History (5)Jia Dao (5)Cui Tu (5)Wang Bo (5)Luo Yin (5)Zhou Mi (5)Wang Yisun (5)Liu Guo (5)Yue Fei (5)Fan Chengda (5)Xie Fangde (5)Zhang Yue (5)Zhao Mengfu (5)Jie Xisi (5)Zheng Xie (5)Xi Murong (5)Xie Lingyun (5)Xiao Hong (5)Zhang Xiaofeng (5)Tan Yinmei (5)Li Shang-yin (5)Zeng Rui (5)T'an Ssu-T'ung (5)Su Man-shu (5)Men Haoran (5)Lu Lun (4)Dai Shulun (4)Luo Binwang (4)Du Xunhe (4)Wei Zhuang (4)Yang Jiong (4)Wang Qi (4)Shi Dazu (4)Chen Yuyi (4)Ye Mengde (4)Zhu Dunru (4)Zhang Yuangan (4)Wen Tianxiang (4)Sima Guang (4)Sun Ti (4)Chen Fu (4)Liu Yin (4)Yang Zai (4)Sa Dula (4)Liu Ji (4)Gao Qi (4)Hu Shi (4)Wang Can (4)Xie Tiao (4)Li Xun (4)Feng Yansi (4)Zhu Ziqing (4)Ba Jin (4)Guo Moruo (4)Lao She (4)Zhou Zuoren (4)Xie Bingying (4)He Qifang (4)Yang Jiang (4)Mencius (4)Zhai Yongming (4)Liu Kexiang (4)Chen Li (4)Wei Ying-wu (4)Po Chü-I (4)Chia Tao (4)Sikong Tu (4)Hanshan (4)Qian Fenglun (4)Zhou Wenzhi (4)Lie Zi (4)Xianyu Biren (4)Shangguan Wan'er (4)Wang Yun (4)Cai Yan (4)Wu Xiyi (4)Gao Pian (3)Pan Lang (3)Lin Bu (3)Zhang Xiaoxiang (3)Gao Guanguo (3)杜甫 (3)Lu Guimeng (3)Song Zhiwen (3)Dou Shuxiang (3)Cui Hao (3)Wang Guan (3)Fan Zhongyan (3)Dai Fugu (3)Chao Buzhi (3)Cao Zu (3)Li Jiayou (3)Qiu Wei (3)Su Ting (3)Huangfu Ran (3)Zhang Hu (3)Guan Yunshi (3)Yang Weizhen (3)Wang Shizhen (3)Li Zhi (3)Zheng Banqiao (3)Bian Zhilin (3)Ji Xian (3)Wang Ji (3)Zhang Wei (3)Ruan Ji (3)Fan Yun (3)He Xun (3)Yu Xin (3)Hu Shih (3)Xia Mianzun (3)Lu Yin (3)Xiao Qian (3)Ke Ling (3)Yu Dafu (3)Jin Shenghua (3)Zhuang Zhou (3)Confucius (3)Lin Yutang (3)Chen Yi (3)Bi Shumin (3)Jia Pingwa (3)Zhou Lingshun (3)Gu Cheng (3)Chen Jingrong (3)Lu Yu (3)Liang Yuchun (3)Yu Kwang-chung (3)Cheng Hsien (3)Sun Kuang-hsien (3)Nalanshinde (3)Wang Ts'ai-Wei (3)Duan Shuqing (3)Chu Hsiao-Tsang (3)Fan Ch'eng-ta (3)Yu Hsuan-chi (3)Han Shan (3)Chao Yi (3)Beijing (2)Chinese Kung Fu (2)Zhang Jiuling (2)Qin Taoyu (2)Laozi (2)Yuan Jie (2)Li Shen (2)Wang Anguo (2)Song Qi (2)Wang Shen (2)Wu Qian (2)王维 (2)李白 (2)Yu Liangshi (2)Li Duan (2)Wang Jian (2)Huang Chao (2)Zheng Gu (2)Tang Yanqian (2)Sikong Shu (2)Shi Jianwu (2)Li Qunyu (2)Pi Rixiu (2)Rong Yu (2)Tang Wan (2)Li Gang (2)Cao Bin (2)Huang Ji (2)Zhao Ding (2)Yuan Haowen (2)Wang Heqing (2)Liu Jisun (2)Xu Yuanjie (2)Wang Jia (2)Wang Ling (2)Dai Min (2)Lei Zhen (2)Liu Han (2)Cai Que (2)Hong Zikui (2)Du Lei (2)Bai Yuchan (2)Jia Zhi (2)Shao Yong (2)Zhang Lei (2)Linghu Chu (2)Geng Wei (2)Xue Ying (2)Li Qiao (2)Wang Wan (2)Qiwu Qian (2)Fan Heng (2)Zhang Yu (2)Wang Mian (2)Zhang Yining (2)Song Lian (2)Yuan Kai (2)Yang Ji (2)Yu Qian (2)Zhu Yunming (2)Tang Xianzu (2)Yuan Hongdao (2)Yuan Zhongdao (2)Feng Xiaoqing (2)Xia Wanchun (2)Qian Qianyi (2)Jin Shengtan (2)Wu Weiye (2)Pu Songling (2)Ji Yun (2)Zhang Weiping (2)Gong Zizhen (2)Tan Sitong (2)Qiu Jin (2)Li Shimin (2)Liang Qichao (2)Li Jinfa (2)Xu Yuanchong (2)Sima Xiangru (2)Cao Pi (2)Zhang Hua (2)Zuo Si (2)Wang Xizhi (2)Xiao Yan (2)Wu Jun (2)Yin Keng (2)Wei Ding (2)Wang Bao (2)Yang Guang (2)Zhang Zhihe (2)Li Dazhao (2)Xu Dishan (2)Mao Dun (2)Xia Yan (2)Tang Tao (2)Duanmu Hongliang (2)Feng Yidai (2)Liao Mosha (2)Zou Taofen (2)Ye Zi (2)Dong Dingshan (2)Feng Jicai (2)Zhang Henshui (2)Shi Zhecun (2)Lu Jiuyuan (2)Eileen Chang (2)Zhang Dai (2)Bai Yansong (2)Shen Congwen (2)Fang Huawen (2)Cen Sang (2)Mu Dan (2)Liu Shahe (2)Zhao Lihong (2)Hsi Muren (2)Li Yawei (2)Zheng min (2)Zhou Enlai (2)Liu Yu (2)Tang Yaping (2)Qi Jun (2)Yan Li (2)Han Dong (2)Xiong Hong (2)Lu Li (2)Yang Fan (2)Zhang Ailing (2)Mang Ke (2)Gucheng (2)Sun Weimin (2)Yi Lin (2)Mei Shaojing (2)Angela Ren (2)Xu Hui (2)Deng Weishan (2)Li Shan-fu (2)Hsieh Ling-yün (2)Lu Chi (2)Wei Ch'eng-pan (2)Nanlanshinde (2)Wu Tsao (2)Wu Zao (2)Wang Zhuo (2)Tso Fu (2)Gu Kuang (2)Mao His-chen (2)Niu Chiao (2)Yü Shih-nan (2)Chen Chiju (2)Ou-yang Hsiu (2)Hu Zhiyu (2)Han Wo (2)Guo Zhen (2)Ceng Rui (2)Buddhist Monk Hanke (2)Ku T'ai-Ch'ing (2)Wang Fuzi (2)Shao Hengzhen (2)Wen Tien Shiang (2)Wu Wei-yeh (2)Ku Yen-wu (2)Mao Pang (2)Han Yuanji (2)Mi Fu (2)Zhong Shu (2)Zhang Shi (2)Shanghai (1)African students (1)Study Abroad in China (1)Kunming (1)How to Learn Chinese (1)Kung Fu movies (1)Angelababy (1)Baidu (1)China Film and TV (1)Chinese Actress (1)Dilireba (1)Ju Jingyi (1)Li Qin (1)Liu Shishi (1)Tiffany Tang Yan (1)Yang Mi (1)Yang Zi (1)Zhang Zifeng (1)Zhao Liying (1)Hongkong Cooking Movie (1)Cooking Movies (1)Chinese Movie Chef Competitions (1)Chinese Cooking Movie (1)Best Food Movies (1)Asian Chef Movie (1)The Chinese Feast (1)Chinese Calligraphy (1)top universities in China (1)University of Jinan (1)Shandong (1)Zhang Ming (1)Li Jiao (1)Zhang Mingfu (1)Liu Fangping (1)Cen Can (1)白居易 (1)Yangzhou (1)Qin Zhan (1)Cao Guan (1)Zhang Ruoxu (1)孟浩然 (1)Zhang Chao (1)Yang Juyuan (1)刘禹锡 (1)贾岛 (1)杜牧 (1)李商隐 (1)王勃 (1)Li Yue (1)Wu Rong (1)Qi Ji (1)Liu Zao (1)Yu Hu (1)Wu Ke (1)Cui Hu (1)Wang Ya (1)Xu Ning (1)Zhang Jie (1)Liu Xiyi (1)Jiang Jie (1)Mei Yaochen (1)V (1)Ye Qingchen (1)Yan Yu (1)Ge Changgeng (1)Zhao Yifu (1)Chen Ya (1)Li Zhiyi (1)Lyu Benzhong (1)Le Wan (1)Chen Dongfu (1)Zhang Bian (1)Li Guan (1)Wang Zhi (1)Yuan Quhua (1)Wang Ye (1)Wu Yuan (1)Chao Duanli (1)Liu Chen (1)Wang Yuanliang (1)Yan Rui (1)Yang Yanzheng (1)Zhang Ju (1)Zheng Hui (1)Yang Guo (1)Liu Bingzhong (1)Du Renjie (1)He Xicun (1)Wang Yucheng (1)Han Hong (1)Gao Chan (1)Monk Zhi Nan (1)Ye Shaoweng (1)Ye Cai (1)Li She (1)Zhao Shixiu (1)Zeng Ji (1)Yang Pu (1)Lin Sheng (1)Zhou Bida (1)Lu Meipo (1)Cowherd (1)Cai Xiang (1)Wang Gui (1)Shen Quanqi (1)Gao Zhu (1)Monk Hui Hong (1)Li Pu (1)Wang Zhong (1)Chen Tuan (1)Chu Guangxi (1)Gai Jiayun (1)Li Shizhi (1)Tang Wenzong (1)Zhu Fang (1)Hermit (1)Tang Xuanzong (1)Chang Jian (1)Monk Chu Mo (1)Hao Jing (1)Dai Biaoyuan (1)Ni Zan (1)Xu Fen (1)Xie Jin (1)Fang Xiaoru (1)Shen Zhou (1)Li Dongyang (1)Wen Zhengming (1)Li Mengyang (1)Wang Shouren (1)Wang Tingxiang (1)Bian Gong (1)Xu Zhenqing (1)He Jingming (1)Yang Shen (1)Huang E (1)Xie Zhen (1)Wu Chengen (1)Li Panlong (1)Yang Jisheng (1)Xu Wei (1)Qi Jiguang (1)Gao Panlong (1)Chen Zilong (1)Fang Yizhi (1)Gu Yanwu (1)Song Wan (1)Gong Dingzi (1)Gu Mei (1)Wu Jiaji (1)Shi Runzhang (1)Wang Fuzhi (1)Ye Xie (1)Zhu Yizun (1)Qu Dajun (1)Hong Sheng (1)Kong Shangren (1)Chen Yuwang (1)Zha Shenxing (1)Zhao Zhixin (1)Shen Deqian (1)Jin Nong (1)Li E (1)Ni Ruixuan (1)Jiang Shiquan (1)Zhao Yi (1)Dun Min (1)Yao Nai (1)Hu Yichang (1)Huang Jingren (1)Lin Zexu (1)Zheng Zhen (1)Huang Zunxian (1)Cai Yong (1)Cai Wenji (1)Wang Han (1)Cui Jiao (1)Ren Fan (1)Zhang Bi (1)Tang Bohu (1)Qin Zihao (1)Zhou Mengdie (1)Lin Hengtai (1)Ding Xianzhi (1)Luo Fu (1)Du-Pan Fangge (1)Rongzi (1)Shang Qin (1)Zheng Chouyu (1)Bai Di (1)Liu Bang (1)Xiang Yu (1)Lady Yu (1)Liu Che (1)Li Yannian (1)Lady Ban (1)Xin Yannian (1)Su Wu (1)Zhuo Wenjun (1)Chen Lin (1)Liu Zhen (1)Xu Wo (1)Po Qin (1)Ji Kang (1)Fu Xuan (1)Pan Yue (1)Shi Chong (1)Lu Ji (1)Zhang Han (1)Zhang Zai (1)Liu Kun (1)Guo Pu (1)Xie An (1)Xie Lang (1)Xie Daoyun (1)Gu Kaizhi (1)Jiang Yan (1)Liu Yun (1)Xu Ling (1)Huangfu Song (1)Sun Guangxian (1)Fang Zhimin (1)Zheng Zhenduo (1)Lu Yan (1)Lu Wenfu (1)Gu Junzheng (1)Wang Shijing (1)Liao Chengzhi (1)Qu Qiubai (1)Shi Tuo (1)Zhang Wentian (1)Ding Ling (1)Deng Tuo (1)San Mao (1)Ye Meng (1)Ying Pei'an (1)Wan Quan (1)Huang Yaomian (1)Shao Xunmei (1)Liu Baiyu (1)Huang Qiuyun (1)Lin Haiyin (1)Gao Mang (1)Zhe Zhong (1)Wang Meng (1)Xiao Feng (1)韩愈 (1)屠呦呦 (1)Tu Youyou (1)Zhang kangkang (1)Zhou guoping (1)Mao Zedong (1)Kang Youwei (1)Feng Menglong (1)Lü Buwei (1)Cai Yuanpei (1)Xu Teli (1)林语堂 (1)鲁迅 (1)陈毅 (1)Chen Duxiu (1)王小波 (1)Wang Xiaobo (1)Wang Chunchen (1)Liang Shih-chiu (1)Yu Hua (1)Zhang Xianliang (1)Gu Hongming (1)Shi Tiesheng (1)Zhou Jianren (1)Pan Xichen (1)Duo Duo (1)Wang Luyan (1)Yang Jian (1)Luo Lan (1)Si Qing (1)Florence Chia-ying Yeh (1)Wang Xiaolian (1)Cheng Ch'ou-yü (1)Cheng Xianfa (1)Zhang Zao (1)Xiao Min (1)Laurence Wong (1)Shen Haobo (1)Chu Ko (1)Chen Wenpei (1)Yuan Hao (1)Phyllis Lin (1)Daran Xu (1)Liu Bannong (1)Zhu De (1)Cheng Xi Wu (1)Ji Hongchang (1)Zheng Yuyu (1)Zhan Keming (1)Yuen Ren Chao (1)Zhang Er (1)Chen Zhihong (1)Wu Yingzhou (1)Zheng Ling (1)Yu Jian (1)Ren Xianqing (1)Yang Xiaobin (1)Huang Li Hai (1)Zeng Hu (1)Zhang Cuo (1)Gao Lusheng (1)Ma Kai (1)Qiao Zhifeng (1)Ye Weilian (1)Yang Lian (1)Zheng Xiaoqiong (1)Zhuang Yunhui (1)Li Shaoshi (1)Liu Zheng (1)Bai Qiu (1)Xu Qiang (1)Yang Ke (1)Li Guorong (1)Zhou Zan (1)Zhang Zhen (1)Tie Ning (1)Xu Gang (1)Cai Qijiao (1)Ma Weidu (1)Zou Difan (1)Huang Xiang (1)Zhu Congqian (1)Ni Kuang (1)Sun Yat-sen (1)Zhou Hailiang (1)Wu Sheng (1)Yin Lichuan (1)Lai Shengchuan (1)Wang Chenglei (1)Gu Baoxiang (1)Yang Fujia (1)Du Ye (1)Zhou Kaili (1)Wang Zhaogui (1)Li Li (1)Su Manshu (1)Lu Song (1)Shen Aiping (1)Luo Xiaoge (1)He Xiangning (1)Zi Bocheng (1)Pan Wei (1)Yu Guang Zhong (1)Fu Tianlin (1)Bing Fu (1)Huan Fu (1)Mu Mutian (1)Ma Lihua (1)Ke Yan (1)Jiao Tong (1)Chen Yizhi (1)Gao Weixi (1)Zhang Kejia (1)Bao Xiaotian (1)Chen Wang (1)Xiang Zhuang (1)Liu Fukui (1)Bei Wei (1)Zhao Kai (1)Bai Ling (1)Lin Qingxuan (1)Lin Xi (1)Li Minyong (1)Wei Di (1)Deng Ke (1)Yu Youren (1)Liu Wanli (1)Zhu Huaijin (1)Zhu Jing’an (1)T'ang Yen-ch'en (1)Chang Chiu-ling (1)Zhang Zhidong (1)Song Zihou (1)Tu Hsun-ho (1)Shi Chengqian (1)Gao Eryan (1)Liu Chih (1)Lady P'an (1)Chang K'o-chiu (1)He Shen (1)Gao E (1)Li Po (1)Gui Youguang (1)Jin Renrui (1)Huang Gongshao (1)Ou-yang Chiung (1)Ku Hsiung (1)Ho Shao-chi (1)T'eng Han-ch'ing (1)Liu Yanshi (1)Meng Chiao (1)Li Te-yü (1)Wang His-chih (1)司空图 (1)Liu Zai (1)Liu Dakui (1)Chan Fang-sheng (1)Zhong Xing (1)Yong Tao (1)Liu Hsi-yi (1)Xu Yan (1)Xiang Ziyin (1)Wanyan Shou (1)Sun Di (1)Zhang Xu (1)Liu Jun (1)Ouyang Jiong (1)Ch’u Kuang-hsi (1)Wu Yuanheng (1)Xue Feng (1)Sadula (1)Xiao Cha (1)Chen Zi-ang (1)Liu Shen-xu (1)Xi Shi (1)Red Duster (1)Pei Di (1)Han Cong (1)Fan Chung Yen (1)Emperor Xuanzong (1)Liu Hui (1)Cheng Jingchu (1)Wu Zhen (1)Wee Chuang (1)Shen Chou (1)Cheng Chen (1)Xun Zi (1)Shi Zi (1)Zi Hua Zi (1)Shen Zi (1)Shang Zi (1)Zou Hao (1)Chen Yulan (1)Zhuang Zi (1)Zhang Yanghao (1)Tang Bei (1)Shen Bin (1)Yan Zi (1)Ch'in Kuan (1)Cai Ting (1)Su Zhe (1)Chou Yung (1)Fang Gan (1)Wang Yung (1)Pao Chao (1)Ren Yu (1)Hsu Fei (1)Liu Chi (1)Yu Hsuan-ch (1)Zhu Shu-zhen (1)Buddhist Monk Jing'an (1)Li Teng (1)Tsu Yung (1)Wu Renbi (1)Hong Shi (1)Ning Diaoyuan (1)Li Zhonglie (1)Li Ching Chao (1)Lang Shiyuan (1)Murong Yanqing’s Wife (1)Liao Yan (1)Cui Shu (1)Li Wan (1)Qin Keqing (1)Xiangling (1)Qingwen (1)Wang Yan (1)Chen Guan (1)Chen Cao'an (1)Li Zhiyuan (1)Wang Chao-chun (1)Zhang Kejiu (1)Dula Sa (1)Tao Yuan-ming (1)Wang Rui (1)Qiao Shi (1)Shudan (1)The Moss (1)Mao Haoran (1)Nalan Xinde (1)Sushi (1)Zhang Qiao (1)Lu Qianyi (1)Kong Pingzhong (1)Luo Bingwang (1)Cheng Zi'ang (1)Lin Zhen (1)Ceng Ji (1)Xie Kejia (1)Zhang Mi (1)Cao Ye (1)Wen Jia (1)Chao Yuezhi (1)Hu Lingneng (1)Wangzhihuan (1)Ben Ku (1)The Mengcheng Col (1)Lü Bu (1)Diao Chan (1)Kuan Chung (1)Yu the Great (1)Mo Tzu (1)Lu Ban (1)YU SHINAN (0)Liu Manliu (0)
Translate »