24.5 C
China
星期四, 20 6 月, 2024
spot_img
HomeChinese Poetry and Painting刘 过《沁园春张路分秋阅》

刘 过《沁园春张路分秋阅》

Listen to this article

刘 过《沁园春张路分秋阅》

万马不嘶,一声寒角,令行柳营。见秋原如掌,枪刀突出,星驰铁骑,阵势纵横。人在油幢,戎韬总制,羽扇从容裘带轻。君知否,是山西将种,曾系诗盟。
龙蛇纸上飞腾。看落笔四筵风雨惊。便尘沙出塞,封侯万里,印金如斗,未惬平生。拂拭腰间,吹毛剑在,不斩楼兰心不平。归来晚,听随军鼓吹,已带边声。

译文及注释

译文
演习场上,军纪严明,军容肃整,万马齐喑。随着一声号角声响,全军立即开始行动。秋日的平原如同手掌,而那枪林刀丛则像手指一样突出挺立其上,队队铁骑奔驰,速度快如流星; 队形纵横,变化莫测。而检阅官张路分正端坐在油幢军帐之中,他按照兵法指挥着外面的千军万马,手执羽扇,神态从容,身着轻裘缓带,大有儒将之风。诸君可否知道,此人(张路分)不但是天生的将种,还颇富文才诗情。
他文思敏捷,诗才横溢,书写时笔走龙蛇,落笔后则风雨为之惊,四座为之倾。他征战沙场,立下赫赫战功,万里封候,印金如斗,但这些并不足以平心意。他时时在拭擦腰间的宝剑,决意要驱散金兵,将那金人首领拿下斩首,否则就心意不能平。傍晚归来,那随军乐队所演奏的鼓乐,听起来却已经带上了那沙场上的边声。

注释
沁园春:词牌名,又名《寿星明》、《洞庭春色》等。双调一百十四字,平韵。
星驰铁骑:带甲的骑兵如流星般奔驰。
油幢:油布制的帐幕。
戎韬总制:以兵法来部勒指挥。戎韬指的是兵法。
羽扇从容:三国时诸葛亮常手执羽扇,从容指挥战事。裘带轻:即轻裘缓带,用羊祜故事。羊祜是西晋人,出镇襄阳十年间,他轻裘缓带,身不披甲,有儒将之风。
山西将种:古人认为华山以西之地是出将才的地方。
龙蛇:喻书法。
惬:满足,畅快。
吹毛剑:指锋利的剑。
楼兰:此指金统治者。

Rate this post
iStudy
iStudy
Create International Study Opportunities For All Youth
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Random University

Flag Counter

Recent Comments

Translate »