26.4 C
China
星期三, 19 6 月, 2024
spot_img
HomeChinese Folk Art杨万里《上元夜里俗粉米为蚕丝》~ Chinese Poetry with Pinyin + Chinese Folk Art

杨万里《上元夜里俗粉米为蚕丝》~ Chinese Poetry with Pinyin + Chinese Folk Art

Listen to this article

今年上元家里住,村落无灯惟有雨。

隔溪丛祠稍箫鼓,不知还有游人否?

儿女炊玉作蚕丝,中置吉语默有祈,

小儿祝身取官早,小女只求蚕事好。

——杨万里《上元夜里俗粉米为蚕丝,书吉语置其中以占一岁之祸福,谓之蚕卜,因戏作长句》

蚕卜(宋)

jīn nián shàng(shǎng) yuán jiā lǐ zhù , cūn luò mó(wú) dēng wéi yǒu yù(yǔ) 。

gé xī cóng cí shào(shāo) xiāo gǔ , bù zhī hái yǒu yóu rén fǒu(pǐ) ?

ér nǚ chuī yù zuò(zuō) cán sī , zhòng(zhōng) zhì jí yǔ mò yǒu(yòu) qí ,

xiǎo ér zhòu(zhù) shēn qǔ guān zǎo , xiǎo nǚ zhǐ(zhī) qiú cán shì hào(hǎo) 。

— — yáng wàn(mǒ) lǐ 《 shàng(shǎng) yuán yè lǐ sú fěn mǐ wéi(wèi) cán sī , shū jí yǔ zhì qí zhōng yǐ zhàn(zhān) yī suì zhī huò fú , wèi zhī cán bo(bǔ) , yīn xì(hū、huī) zuò(zuō) cháng jù 》

Rate this post
iStudy
iStudy
Create International Study Opportunities For All Youth

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Random University

Flag Counter

Recent Comments

Translate »