33.7 C
China
星期六, 15 6 月, 2024
spot_img
HomeChinese PoemsIn Abbot Zan's Room at Dayun Temple: Four Poems (1)

In Abbot Zan’s Room at Dayun Temple: Four Poems (1)

Listen to this article

大云寺赞公房四首 (一)

心在水精域
衣沾春雨时
洞门尽徐步
深院果幽期
到扉开复闭
撞钟斋及兹
醍醐长发性
饮食过扶衰
把臂有多日
开怀无愧辞
黄鹂度结构
紫鸽下罘罳
愚意会所适
花边行自迟
汤休起我病
微笑索题诗

dà yún sì zàn gōng fáng sì shǒu (yī)

xīn zài shuǐ jīng yù
yī zhān chūn yǔ shí
dòng mén jìn xú bù
shēn yuàn guǒ yōu qī
dào fēi kāi fù bì
zhuàng zhōng zhāi jí zī
tí hú zhǎng fā xìng
yǐn shí guò fú shuāi
bǎ bì yǒu duō rì
kāi huái wú kuì cí
huáng lí dù jié gòu
zǐ gē xià fú sī
yú yì huì suǒ shì
huā biān xíng zì chí
tāng xiū qǐ wǒ bìng
wēi xiào suǒ tí shī

Heart at water essence land
Clothes wet spring rain time
Penetrate gate utmost walk slowly
Large court really tranquil appointment
Reach door open again close
Hit bell vegetarian meal at here
Cream enhance develop nature
Diet give support decline
Hold arm be many days
Open heart without shame evasion
Golden oriole pass structure
Purple dove descend lattice screen
Humble think reach place suit
Flower beside go self slow
Tangxiu raise me sickness
Smile ask write poem
My heart is in a world of water and crystal,
My clothes are damp in this time of spring rains.
Through the gates I slowly walk to the end,
The great court the appointed tranquil space.
I reach the doors- they open and shut again,
Now strikes the bell- the meal time has arrived.
This cream will help one’s nature strengthen and grow,
The diet gives support in my decline.
We’ve grasped each other’s arms so many days,
And opened our hearts without shame or evasion.
Golden orioles flit across the beams,
Purple doves descend from lattice screens.
Myself, I think I’ve found a place that suits,
I walk by flowers at my own slow pace.
Tangxiu lifts me from my sickly state,
And smiling, asks me to write a poem.

 

Rate this post
iStudy
iStudy
Create International Study Opportunities For All Youth

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

Most Popular

Translate »