36.6 C
China
星期六, 15 6 月, 2024
spot_img
HomeChinese Poetry and Painting赵 佶《眼儿媚》

赵 佶《眼儿媚》

Listen to this article

赵 佶《眼儿媚》

玉京曾忆昔繁华。万里帝王家。琼林玉殿,朝喧弦管,暮列笙琶。
花城人去今萧索,春梦绕胡沙。家山何处,忍听羌笛,吹彻梅花。

译文及注释

译文
回忆汴京往昔的繁华,万里山河都属于帝王之家。奢华的宫殿园林,弦管笙琶的声音日夜不断。
花城早已是空寂无人、萧索冷落,虽然身处黄沙漫天的胡地,那繁华如春的汴京仍然时常萦绕在梦中。家乡在何处,怎么忍心听到那羌笛吹奏凄凉彻骨的《梅花落》。

注释
眼儿媚:词牌名,又名《秋波媚》。
玉京:北宋的都城汴(biàn)京。
琼(qióng)林玉殿(diàn):指赵佶宠臣蔡京、朱腼等搜刮财货、竭尽民力兴建而成的宫殿。
笙(shēng):簧管乐器,管为竹制,长短不一,有13至19根不等。
琶(pá):指琵琶。
花城:指靖康之变以前的汴京。
家山:故乡。
羌(qiāng)管:即笛,又名羌笛。
梅花:在此指《梅花落》的乐声。▲

Rate this post
iStudy
iStudy
Create International Study Opportunities For All Youth
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Random University

Flag Counter

Recent Comments

Translate »